بایگانی دسته‌ی: مهارت های زندگی برای نوجوان

خلاقيت ذاتى است يا اكتسابى؟

خلاقيت يك مهارت است. بسيارى از ما بر اين باور هستيم كه ذاتاً افراد خلاقى [...]

لازمست تفكر انتقادي داشته باشم؟

داشتن تفكر انتقادي در دنياي امروز مثل داشتن زنجير چرخ براي ماشين در يك جاده [...]