برنامه دورهمی نوجوانی

مطالعه کتاب و تماشای فیلم خوب در کنار دوستان خوب

دورهمی کتاب خوانی

همه ما در زندگی خواهان زندگی بهتر و با کیفیت هستیم. برای رسیدن به این زندگی ضروری است آگاهی خود را از سنین پایین گسترش دهیم و یکی از بهترین دوره‌ها، دوره نوجوانی است. در دنیای پر از تنوع امروز روش‌های مختلفی برای توسعه مهارت‌های ما وجود دارد. می‌توانیم فیلم ببینیم، با فرد مورد اعتمادمان گفتگو کنیم، تفکر کنیم، تئاتر ببینیم، به سفر برویم، بازی کنیم، کتاب بخوانیم و در مورد همه آنچه می‌بینیم، می‌شنویم، حس می‌کنیم و می‌خوانیم فکر کنیم و از این طریق به گسترش اندیشه‌های خود یاری رسانده و زندگی بهتری برای خود خلق نماییم.

در این برنامه های دورهمی نوجوان قصد داریم تا از طریق مطالعه آثار مفید و کاربردی، تجربه مطالعه کتاب و تماشای فیلم خوب در کنار دوستان خوب را زندگی نمائیم.

هدف ما در این دورهمی‌ها آموزشی نیست چرا که معتقد هستیم اگر نوجوانان کنار یکدیگر باشند و با هم گفتگوهای خوب داشته باشند حتما هر کسی به تناسب درک و ظرفیت خویش از این فضا آموزه‌های مناسب خود را دریافت می‌نماید.

 

دورهمی نوجوانی با موضوع “چالش‌های نوجوان و مدرسه”

جمعه 16 آذر ماه 1397 از ساعت 15 تا 18

مبلغ سرمایه گذاری در این دورهمی 60,000 تومان

فرم زیر را پر کرده و با پرداخت مبلغ، در این دورهمی شرکت نمایید.

  • سه چالشی که شما با مدرسه دارید و دوست دارید در این دورهمی به آن پرداخته شود را مطرح کنید

    (طرح حداقل یک چالش از سوی شما ضروری است)
  • قیمت: 60,000 تومان