رازهای یک کنکور موفق (1)

199,000 تومان

مشخصات بسته آموزشی غیرحضوری «رازهای یک کنکور موفق (1)»

شامل: 23 نوشگفتار

مدت زمان نوشگفتارها: 97 دقیقه

مدرس: سید مجتبی حسینی نیا

مخاطب: این درس برای همه داوطلبان کنکور (کارشناسی، ارشد، دکتری)، قابل استفاده و کاربردی است.