کارگاه والدین موثر (۳)

  590,000 تومان 400,000 تومان

  مشخصات کارگاه “والدین موثر (3)”

  به دلیل استقبال از کارگاه والدین موثر، مجددا این کارگاه در 15 اسفندماه برگزار می شود.

  مدرس: سید مجتبی حسینی نیا

  تاریخ برگزاری: پنجشنبه 15 اسفند ماه

  ساعت برگزاری: ساعت 15 تا 19

  ظرفیت کارگاه محدود است

  مخاطب: مناسب والدینی که فرزندشان بین ده تا بیست سال است.

  محل کارگاه: دانشگاه الزهرا