کارگاه والدین موثر (۲)

  590,000 تومان 350,000 تومان

  مشخصات کارگاه “والدین موثر (2)”

  به دلیل استقبال از کارگاه والدین موثر، مجددا این کارگاه در نیمه دوم آذرماه برگزار می شود.

  مدرس: سید مجتبی حسینی نیا

  تاریخ برگزاری: پنجشنبه 21 آذر ماه

  ساعت برگزاری: ساعت 15 تا 19

  ظرفیت کارگاه محدود است

  مخاطب: مناسب والدینی که فرزندشان بین ده تا بیست سال است.

  محل کارگاه: دانشگاه الزهرا